NL-SportArbitrage

De stichting NL-SportArbitrage is opgericht op 9 maart 2007 als een particulier initiatief van vrijwilligers voor vrijwilligers. Een initiatief van mensen met passie en ervaring die er in geloven dat alle Nederlanders onder bekwame leiding moeten kunnen sporten. Mensen die de arbiter zien als een sporter met een eigen positie en verantwoordelijkheid. In alle takken van sport. De stichting wil meehelpen om arbiters te werven en bij elkaar te brengen in het “Arbitragehuis”: een ontmoeting- en werkplaats voor de sportarbitrage in de ruimste zin. Omdat er veel is dat hen bindt. Arbiters hebben behoefte aan ruggespraak en kunnen veel van elkaar leren door ervaringen uit te wisselen, samen te trainen, ideeën op te doen en elkaar van adviezen te voorzien. Daar wil de NL-Sport-Arbitrage aan werken. Samen met belangenverenigingen, bonden, koepels, overheid, onderwijs en bedrijven. Als een serviceorganisatie voor de arbitrage ten dienste aan allen die daar voor open staan. Niet alleen met visie en adviezen maar ook door het bevorderen en aanbieden van activiteiten. 
  

 Zie voor persbericht "Landelijk onderzoek NLSA" het tabblad Nieuws.

Nieuws

De nationale amateur campagne: meer scheidsrechters voor alle sporten!

interface_43.jpg

Overig nieuws:

Adresgegevens

Stichting NL-SportArbitrage


Secretariaat P. (Piet) Wals

Merel  100
1965 ET Heemskerk

m: 06 - 12 19 62 88
w: www.nl-sportarbitrage.nl
e: secretaris@nl-sportarbitrage.nl